Apa Nova Bucuresti

Joburi Disponibile - 0

Despre companie

Grupul Veolia este lider global în gestionarea optimizată a resurselor, proiectează și oferă soluţii de gestionare a apei, deșeurilor și energiei, care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor și a industriilor. Și în România, ca peste tot în lume, Veolia consideră că inovaţia este drumul către bunăstarea și progresul uman. Valorile după care se ghidează toate companiile sale care activează pe piaţa locală sunt reprezentate de responsabilitate, solidaritate, respect, inovaţie și orientare către client, acestea fiind, de fapt, fundamentul tuturor performanţelor sale economice, sociale și de mediu.

Apa Nova, o companie Veolia, este operatorul serviciului public de alimentare cu apă și prestatorul serviciului public de canalizare pentru locuitorii Municipiului București, începând cu anul 2000:

  1. Producem apă potabilă – captăm apa din natură, o transformăm în apă potabilă și o transportăm către toţi locuitorii Bucureștiului.
  2. Colectăm și epurăm apele uzate – apa ne curăţă pe noi, iar Apa Nova o curăţă înainte de a se întoarce în natură.
  3. Asigurăm calitatea apei – supraveghem calitatea apei, astfel încât aceasta să fie potabilă tot timpul, de la sursă și până în casele fiecărui beneficiar, la robinet.