Localitate: Bucuresti

Job Description

  • Emiterea documentelor fiscale (facturi fiscale, bon fiscal) cu respectarea prevederilor legale privind modul de întocmire a acestora;
  • Completarea corectă și verificarea în instrumentele de plată (CEC-uri, bilete la ordin, ordine de plată, tichete, etc);
  • Facturarea corectă a produsului vândut pentru păstrarea acurateței stocurilor din magazin;
  • Emiterea documentelor de încasare a mărfurilor vândute și încasarea contravalorii acestora pentru cele care nu fac obiectul unui contract de rate;
  • Emiterea facturilor pentru comenzile online;
  • Verificarea facturilor emise pentru comenzile online;
  • Efectuarea tranzacțiilor POS cu respectarea prevederilor existente în convențiile încheiate cu băncile;
  • Întocmirea monetarului pentru numerarul existent în casierie și verificarea corectitudini acestuia cu documentele de numerarar generate din sistemul informatic al magazinului;
  • Organizarea și arhivarea documentelor cu regim special.