Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI București

Joburi Disponibile - 4

Despre companie

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a fost înființat în anul 1970 și reprezintă cel mai important institut din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) din România. Încă de la înființare, ICI București a reprezentat o adevărată sursă de experți în domeniul informaticii, care prin studiile și cercetările realizate au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu. Institutul își desfășoară activitatea în baza Hotărârii de Guvern nr. 1621/2003, cu modificările și completările ulterioare, ca persoană juridică cu management economic și autonomie financiară, fiind în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Activitatea principală a ICI București este reprezentată de realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare în domeniul TIC, suport pentru dezvoltarea societății informaționale. Misiunea ICI este aceea de a susține excelența în cercetare și inovare, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere în România și pentru o mai bună integrare în spațiul european și internațional de cercetare.

PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA ICI BUCUREȘTI

 • Cercetare avansată și aplicativă în cadrul programelor naționale de cercetare – dezvoltare și al programelor europene de profil;

 • Transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor;

• Dezvoltarea, implementarea și furnizarea de servicii în domeniul său de activitate, ca de exemplu în rețelele de calculatoare, Cloud Computing și securitate cibernetică;

 • Participarea la realizarea unor proiecte mari în domeniul informatizării serviciilor publice, al companiilor de stat și private;

• Consultanță în informatică și management de proiecte de informatizare (studii de fezabilitate, diagnoză și prognoză, proiecte directoare, elaborarea de specificații tehnice pentru oferte, studii de modernizare etc.);

 • Dezvoltarea de software de aplicație, având caracteristici de generalizare avansate;

 • Evaluarea de soluții, proiecte și sisteme informatice, standardizare în tehnologia informației;

• Servicii de asistență tehnică;

• Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicații și manifestări științifice;

 • Editare reviste de specialitate, informare și documentare în informatică.

Site:

www.ici.ro