INGINER AVIAȚIE

EȘTI CURIOS CE IMPLICĂ ACEST JOB?

 • Elaborarea unui program de audit al calității care evaluează conformitatea cu procedurile de întreținere stabilite și standardele necesare pentru întreținerea tuturor aeronavelor și a componentelor din ratingul AMO;
 • Emiterea și modificarea R-MOE/M-MOE și a procedurilor sale, asigurând conformitatea acestora cu reglementările aplicabile;
 • Efectuează audituri de produs asupra aeronavelor și componentelor de aeronavă din domeniul de autorizare al Organizației de Întreținere Aprobată AAMN/AACR;
 • Asigurarea conformării contractelor de întreținere cu cerințele din EASA PART M și EASA PART 145/EMAR M și RMAR 145;
 • Supravegherea și controlul acțiunilor stabilite în cazul evenimentelor de navigabilitate, coordonarea investigațiilor și furnizarea de date relevante către MAC;
 • Supravegherea și controlul privilegiilor de certificare, aprobărilor interne, instruirilor și evaluării personalului;
 • Evaluarea și auditarea tuturor entităților din lanțul de aprovizionare al AMO pentru a asigura conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile;
 • Promovarea politicii de siguranță și calitate și aplicarea acesteia în întreaga organizație;
 • Transmiterea rapoartelor și planurilor de acțiuni corective către AACR și AAMN, la solicitarea MAC.

ATUNCI TREBUIE SĂ DEȚII:

 1. Studii superioare profil tehnic în domeniul aerospațial – absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială.;
 2. Minim 1 an în organizații de întreținere PART 145;
 3. Cunoașterea standardelor internaționale referitoare la managementul calității (ISO 9001, AS/EN 9100, 9102 etc.);
 4. Cunoștințe de bază referitoare la organizare, tehnologii de fabricație, sisteme de control;
 5. Cunoștințe avansate operare PC – MS Office;
 6. Cunoștințe avansate de limba engleză;
 7. Capacitate de a lucra cu volum mare de informații;
 8. Adaptabilitate și flexibilitate;
 9. Abilități de comunicare, inițiativă și perseverență;
 10.  Capacitate organizatorică și decizională;
 11.  Gândire analitică și atenție la detalii.