Nivel carieră: senior (peste 5 ani experienţă ca arhitect software)
Adresa jobului: nivel naţional
Limba engleză, cel puţin nivel mediu


Cerinţele postului:

 • absolvent de studii superioare în domenii tehnice, preferabil informatică, automatică, electronică, matematică sau cibernetică cu abilități pentru dezvoltarea de aplicaţii software;
 • competenţe – cunoştinţe generale despre:
  • dezvoltarea de aplicaţii web şi/sau mobile;
  • dezvoltarea de aplicaţii în (minim două limbaje de programare) Java, Swift, Javascript,
  • Objective-C, C#, PHP sau Python;
  • baze de date SQL, NoSQL, Key-Value, in memory (MySQL, Oracle, Mongo DB, Redis, Memcache);
  • sisteme de operare şi arhitectura sistemelor de calcul;
  • design şi arhitecturi software;
  • principiile de asigurare a calităţii software;
  • HTML/CSS şi design UI/UX ;
 • cunoştinţe în unul sau mai multe din domeniile (avantaj):
  • metode de gestionare a proiectelor (Scrum, Kanban etc);
  • GIT;
  • Linux CLI;
  • protocoale de comunicaţii.
 • abilităţi:
  • abilitatea de învăţare şi adaptarea rapidă;


Responsabilităţi:

 • colaborează în permanenţă cu specialiştii echipelor de dezvoltare şi urmăreşte respectarea termenelor fixate pentru acestea;
 • participă la crearea arhitecturii sistemelor informatice dezvoltate în cadrul structurii;
 • întocmeşte documentaţia tehnică de execuţie a produselor la a căror realizare şi-a adus contribuţia;
 • participă la testarea produselor realizate, luând toate măsurile pentru remedierea eventualelor deficienţe apărute;
 • cu sprijinul beneficiarului, depistează, analizează şi în funcţie de situaţie propune soluţii pentru evitarea şi eliminarea anomaliilor apărute în funcţionarea produselor şi a aplicaţiilor aflate în producţie;
 • propune noi tehnologii de dezvoltare a noilor proiecte din cadrul structurii;
 • proiectează și testează noi sisteme și tehnologii software;
 • actualizează sistemele informatice existente pentru a asigura compatibilitatea cu cele mai noi iterații software;


Beneficii

 • un mediu în ritm rapid și o echipă extraordinară cu oportunități de mentorat;
 • program de lucru flexibil;
 • posibilitatea de a vă împlini potențialul prin diverse cursuri de formare și de a obține calificări profesionale suplimentare;
 • oportunități de avansare în carieră.


Cum aplici?
CV şi scrisoare de intenţie pe hr.tehnic@sri.ro