TEHNICIAN ELECTRONICĂ

EȘTI CURIOS CE IMPLICĂ ACEST JOB?

  • Efectuează intervențiile asupra aeronavei sau componentelor acesteia;
  • Execută lucrări conform cu gradul de calificare și cu atestările specifice, pe baza criteriilor stabilite pentru realizarea conformității cu cerințele sistemului calității.

       ATUNCI TREBUIE SĂ DEȚII:

  1. Pregătire de specialitate – studii medii, școală profesională, liceu;
  2. Cunoașterea tipurilor de mijloace de lucru: scule, dispozitive (pentru montare, demontare, ridicare, fixare, transport), utilaje, verificatoare, instrumente de măsură, aparate de măsură electrice, standuri, bancuri de probă;
  3. Cunoștințe de limbă engleză – tehnică, nivel mediu;
  4. Cunoașterea operațiilor tehnologice pentru: verificare, demontare, curățare, înlocuire, măsurare, reparare, asamblare, verificare, reglare, montare;
  5. Abilitatea de  a lucra în echipă, capabilitatea de integrare în medii noi;
  6. Capacitate de organizare a locului de muncă astfel încât să permită asigurarea resurselor materiale și dispozitivelor conform fazelor de execuție;
  7. Experiența în domeniu constituie un avantaj.