ROMAERO S.A

Joburi Disponibile - 10

Despre companie

Societatea ROMAERO S.A. a fost înființată în anul 1920 în municipiul București, pe fondul dezvoltării accelerate a sectorului aviației, materializată în creșterea solicitărilor pentru repararea aeronavelor civile și militare existente la acea dată, precum și pentru construirea unor avioane utilitare, devenind rapid un reper al industriei alături de celelalte întreprinderi de tradiție în construcția de avioane românești (ASAM, SET, ICAR). În perioada anilor 1979-1994, Întreprinderea de Avioane București a construit 9 aeronave cu reacție, sub licența British Aircraft Corporation, după modelul mediu curier BAC 1-11, intrând astfel în rândurile unei elite selecte la nivel global al constructorilor de aeronave cu reacție. În forma juridică actuală, ROMAERO S.A. a luat ființă în anul 1990 prin reorganizarea Întreprinderii de Avioane București (I.Av.B.), în temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, respectiv prin Hotărârea de Guvern nr. 1213/20.11.1990.

La momentul actual, ROMAERO desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, precum și în condițiile Legii nr. 137/2002, aflându-se în procedură de administrare specială și de supraveghere financiară instituită prin Ordinul nr. 101/23.02.2004 emis de Ministerul Economiei și Comerțului. Obiectul principal al ROMAERO S.A., persoană juridică română, având forma juridică societate pe acțiuni, are ca obiect principal de activitate fabricarea de aeronave și nave spațiale (Cod CAEN 3030). Scopul constituirii ROMAERO S.A. este de a realiza produse aeronautice și spațiale, precum și repararea acestora. ROMAERO S.A. deține Autorizația nr. 41 din data de 06.11.2018, act administrativ eliberat de Ministerul Economiei, în temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 232/2016, care conferă societății dreptul de a desfășura activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau servicii asociate, printre care „Fabricarea vehiculelor militare de luptă – Cod CAEN 3040”, „Fabricarea de armament și muniție – Cod CAEN 2540.

Site:

www.romaero.com