Architect underbody & front face

 • Angajații pot lucra de la distanță

Descrierea locului de muncă

 • Contribuie la elaborarea arhitecturii vehicul asigurand cel mai bun compromis produs/proces/prestatii/design, respectand procesele si standardele meserie si asigurandu-se de atingerea cel mai bun compromis QCD;
 • Piloteaza construirea arhitecturii si convergenta solutiilor pe zona sa in coerenta cu planul de referinta vehicul, asigurandu-se de respectarea constrangerilor de montaj si demontaj;
 • Asigura convergenta implantarii organelor in vehicule;
 • Creeaza performanta durabila pentru intreprindere folosindu-se de motivarea echipelor;
 • Alinierea actiunilor membrilor echipelor in coerenta cu strategia intreprinderii (rol de Leader);
 • Dezvoltarea performantei membrilor echipelor si acompanierea lor, dandu-le toate responsabilitatile necesare (rol de Coach);
 • Ghidarea membrilor echipei in conducere schimbarii si inovatiei necesare progresului intreprinderii (rol de Eclaireur);
 • De o maniera permanenta arhitectul aplica si/sau asigura aplicarea proceselor, referentialelor si standardelor de inginerie si de meserie.
  Pentru animarea convergentei zonei sale trebuie sa asigure :
 • Construirea , pentru fiecare functie, a unui planing de convergenta arhitectura in coerenta cu planingul proiect; punerea la dispozitie a elementelor numerice si fizice
 • Aplicarea standardelor de constructie si jalonare arhitectura;
 • Animarea si validarea implantarii organelor din perimetrul sau oficializate prin compozitiile numerice si machetele fizice ce acopera perimetrul;
 • Construirea si tinerea la zi a machetei numerice a zonei sale, aplicand Regulile de Conceptie si Control Constituer (RCC);
 • Cadrarea realizarii livrabilelor de arhitectura pentru zona sa (planuri de arhitectura, volume alocate, fise de interfata sectiuni tip, lanturi de cote,Ki arhitectura,verificare RCC …);
 • Documentarea punctelor dure in LUP / JIRA;
 • Pregatirea si animarea restitutillor pentru jaloanele arhitectura; 
 • Animarea reuniunilor de arhitectura; 
 • Solicitarea prin intermediul reuninilor de arhitectura si proiect (WS,IP…) a arbitrajelor necesare, integrand aspectul Calitate Cost Termene;
 • Reportingul catre IST DEVA prin intermediul indicatorilor standard; 
 • Pilotarea cererilor de derogare (RCC).

Calificări

 • Proiectare si validare: RCC/RTC., BMIR, ASK2, STYP;
 • CATIA V6;
 • Proiectare si validare: lanturi de cote;
 • Proiectare si validare: stabilire izostatism piese;
 • Metode de conceptie de validare: remontaj numeric sau fizic;
 • Metode de conceptie de validare: PO50;
 • Comunicare: structurare si sintetizare informatii;
 • Ahitectura vehicul (logica constructie respectand cel mai bun compromis QCDP;
 • Animare transversala a evenimentelor: stand-up, WP, retrospectiva;
 • Animare transversala: stabilirea unui plan de actiune pentru a atinge obiectivele;
 • DESIGN TO QUALITY: respectarea  standardelor meserie : proces derogare, NDL, NRL;
 • Nivel avansat de limba engleza / franceza. 

Our benefits are:

 • Glasses compensation;
  • Meal tickets;
  • Gift tickets;
  • Life and Health Insurance;
  • Medical subscription to a private clinic;
  • Partnership with a dental clinic;
  • Discounts on tickets to festivals;
  • Christmas party;
  • An environment favourable to the development of autonomy;
  • Opportunities for growth;
  • Bonuses from referrals;
  • French and English courses;
  • Business trip expenses covered.