Inginer Mentenanță Electrică – fabrica Timișoara

ROLUL POSTULUI:

Se asigura ca echipamentele și utilajele industriale funcționează în condiții de maximă fiabilitate și continuitate.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI:

– Intervine în cazul unor defecte electrice accidentale pentru a asigura o funcționare continua și în siguranta a tuturor echipamentelor;
– Execută lucrări de montare, reglare și reparare a aparatelor și echipamentelor electrice pentru care este autorizat;
– Execută lucrări de revizii și reparații planificate efectuând operațiile înscrise în instrucțiunile de lucru;
– Întocmirea necesarului de materiale în vederea asigurarii stocului minim de piese de schimb;
– Întocmește fișe de intervenție pentru toate activitățile specifice;
– Asigura suportul la instalarea noilor echipamente și preia în evidenta operațiile de întreținere;
– Respecta și aplica întocmai obligațiile și cerințele de SSM, SU si mediu, legale si specifice, conform celor prevăzute în Manualul de Roluri si Responsabilitati de SSM, SU si Mediu. Participa la toate instructajele de securitate și sănătate în muncă, precum și la orice acțiune inițiată în SSM, SU si mediu;
– Verifica integritatea izolatiei, ingradirilor și starea carcaselor utilajelor.

PRINCIPALELE CERINȚE:

– Absolvent studii superioare tehnice – specializare în unul din următoarele domenii: electrotehnic, electromecanic;
– Cunoștințe avansate de mentenanta a echipamentelor industriale;
– Experiența minima de lucru în activitate complexă de mentenanta pentru utilaje industriale;
– Abilitati avansate de operare PC – MS Office;
– Abilități avansate de organizare și atenție la detalii;
– Bune abilități de comunicare.