Evaluator de risc și auditor în domeniul sănătății și securității în muncă

EȘTI CURIOS CE IMPLICĂ ACEST JOB?

  • Identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
  • Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
  • Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor companiei, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
  • Elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabilind periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
  • Menține evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărește ca acestea să  îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători;
  • Participă la elaborarea programului de instruire-testare la nivelul companiei
  • Participă la cercetarea evenimentelor;
  • Evidențiază posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  • Evidenţiază posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.

ATUNCI TREBUIE SĂ DEȚII:

1.Studii superioare profil tehnic
2.Curs în domeniul Securității și Sănătății  în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore;  
3.Curs de Evaluator de Risc și Auditor în domeniul Sănătății și Securității în Muncă,  cu o durată de cel puţin 180 de ore;  
3.Curs Postuniversitar de Evaluator de Auditor în domeniul Sănătății și Securității în Muncă, cu o durată de 240 de ore – constituie un avantaj  
4.Minim 3 ani vechime în domeniul de interes