INGINER MECANIC

Candidatul ideal:

Pasionat de aeronautică!

Studii superioare tehnice, Hidraulcă&Pneumatică, Mecatronică,Utilaj Tehnologic, TCM sau Electrică;

Cunoștințe de mecanică generală și funcționarea echipamentelor industriale și de producție în domeniul aeronautic constituie un avantaj;

Un nivel bun de limba engleză;

Competențe in utilizarea  programelor CAD/CAM.

Descrierea postului:

Activităţi de producție, programare producție și proiectare, inclusiv proiectare asistată pe calculator, în domeniile: mecanic, hidraulic, electrotehnic, electronic, automatică, aviație, motoare, utilaj tehnologic, conform pregătirii profesionale;

Participă în echipe de proiect, la programe de dezvoltare sau industrializare a produselor/serviciilor;

Elaborează proiecte de execuţie și soluţii tehnice;

Colaborează cu membrii echipei de proiect pentru integrarea secvenţelor de proiectare constructivă (mecanică, hidraulică, electrică, electronică etc.);

Gestionează documentaţie pusă la dispoziţie de terţi şi o adaptează la specificul tehnologic al companiei;

Elaborează documentaţie constructivă prin releveu;

Acordă asistenţă tehnică pentru realizarea procesului de producție, rezolvă operativ orice problemă tehnică referitoare la soluția constructivă şi perfectează proiectul de execuţie.

Oferim:

Stabilitatea locurilor de muncă;

Un pachet salarial atractiv: salarii decente și atractive, situate constant la un nivel

superior mediilor pe economia națională, păstrarea puterii de cumpărare prin indexări

și fidelizarea angajaților printr-un pachet de 3 prime anuale, tichete de masa si

vouchere de vacanta;

Condiții optime de muncă, ambient și climat socio-profesional adecvat;

Dezvoltare personală prin formare profesională continuă;

Concedii de odihnă cuprinse între 23 și 28 de zile lucrătoare pe an, în funcție de

vechimea în muncă;

Decontarea parțială a transportului pentru salariații navetiști;

Alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă.

Ne poți contacta prin:

  • e-mail   aerostar@aerostar.ro
  • telefon  0234.575070 – int.1166
  • mobil     0751.225.970
  • sediu     Bacău str. Condorilor nr.9