INGINER CHIMIST

EȘTI CURIOS CE IMPLICĂ ACEST JOB?

 • Întocmește suportul tehnic al ofertei;
 • Optimizează permanent fluxurile tehnologice pentru tratamentele de suprafață;
 • Traduce, studiază, analizează și prelucrează documentația tehnică și tehnologică primită de la licențiatori pentru toate programele în derulare, pentru procesul respectiv;
 • Stabilește tehnologiile de proces, indicațiile tehnologice, instrucțiunile tehnologice de lucru ce trebuiesc întocmite sau amendate;
 • Întocmeste documentația tehnologică de execuție – tehnologii de proces/ control, indicatți tehnologice, instrucțiuni  tehnologice de lucru – necesare pentru realizarea procesului special de care  răspunde și alocă coduri de identificare;
 • Întocmește cerințe de certificare procese, inclusiv definire echipament asociat;
 • Întocmește consumurile specifice și consumurile tehnologice  pe procese/ programe/ structuri;
 • Analizează și solutionează rapoartele de neconformitate,  participă la rezolvarea aprobărilor de producție/ derogărilor și  deviațiilor minore;
 • Elaborează programe cu acțiuni de corecție/ dezvoltare necesare și participă, ca specialiști, la evaluări;
 • Execută documentația tehnologică numai în conformitate cu documentația de proiect a produselor sau a programelor și în condițiile sistemului de asigurare a calității;
 • Transpunerea în fabricație a produselor noi.

ATUNCI TREBUIE SĂ DEȚII:

 1. Studii superioare în Chimie aplicată și Știința Materialelor, Chimie Industrială, Știința și Ingineria Materialelor, Fizică, etc. ;
 2. Experiență minim 6 luni;
 3. Cunoaștere sistem de organizare – în special, structurile cu activitate în legatură cu procesele în competență;
 4. Cunoștinte operare PC-MS Office;
 5. Limba engleză – tehnică nivel mediu;
 6. Cunoștințe tehnologice de specialitate și conexe procesului – flux tehnologic, utilaje, materiale, inspecția procesului în sistem de asigurarea calității;
 7. Capacitate de organizare  fluxuri tehnologice pentru procesele în competență;
 8. Abilități de prezentare, instruire și rezolvare a problemelor
 9. Comunicare eficientă, proactivitate, atenție la detalii;